Kjøpsbetingelser

Unicef-fotokort.no er en tjeneste levert av UNICEF Norge, Rådhusgata 24, 0103 Oslo, Norge

SÆRSKILTE VILKÅR FOR PRODUKTER SOM TILPASSES SPESIELT FOR FORBRUKEREN – UTEN ANGRERETT

Når du som forbruker handler over internett fra Unicef-fotokort.no er du sikret visse rettigheter i den norske lovgivningen. Forbrukerkjøpsloven, E-handelsloven, Kredittkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettloven og Personopplysningsloven er sentrale lover som regulerer handel fra norske nettbutikker. Les mer på Forbrukerrådets sider om netthandel: Forbrukerportalen. Når det gjelder "Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)" står det i Kapittel 4 § 16: " Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer." Grunnet våre produkters natur, hvor de medgåtte materialene og det utførte arbeidet ved trykking konstituerer hele produktets kostnad, samtidig som at produktet går i produksjon så snart ordren er godkjent og betalt, vil du ikke kunne benytte deg av angreretten.

BAKGRUNN

Unicefkort tilbyr grafiske designmaler og trykking av kort for både bedrifts- og forbrukermarkedet. I tillegg tilbyr vi lagring av materiale fra tidligere ordre (brukerprofil, bilder, tekst og ordrehistorikk) under "Min brukerkonto" på Unicef-fotokort.no sin nettside.

BETINGELSER

For å benytte deg av UNICEFs tjeneste, aksepterer du Unicef-fotokort sine brukerbetingelser. Dersom du ikke kan akseptere disse betingelsene, kan du heller ikke benytte denne tjenesten.

UNICEF forbeholder seg retten til å kunne endre, fjerne eller oppdatere hele eller deler av tjenesten, slette informasjon, bilder og annet innhold som er lagret fra tidligere ordre, og gjøre endringer i disse betingelser, på et hvilket som helst tidspunkt, og uten foregående varsel. Enhver bruker av tjenesten anbefales derfor å gjøre seg kjent med disse kjøpsbetingelser forut for hvert kjøp eller bruk av tjenesten.

REGLER FOR NETTHANDEL

UNICEF forholder seg til reglene som gis i LOV 2003-05-23 nr 35: Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven).

BRUK AV INFORMASJON; PARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER

Produkter som blir levert av Unicef-fotokort blir produsert av Source Logistic AS og deres underleverandører. Informasjon som er nødvendig for å produsere og levere ordren blir derfor videreformidlet til Source Logistic AS og deres underleverandører. Når du legger inn en bestilling på Unicef-fotokort.no aksepterer og tillater du Source Logistic AS og deres underleverandører å benytte seg av ordreinformasjon i den grad det er nødvendig for å kunne produsere, levere og ta betalt for ordren.

PRODUKTKVALIETET

Vi arbeider kontinuerlig med produktforbedringer, og forbeholder rett til å gjøre endringer produktspesifikasjoner i framtiden, uten foregående varsel.

Vi søker å gi et så realistisk bilde som mulig av farger og utseende av et ferdig produkt, gjennom de bilder og visualiseringer som gjøres på våre nettsider. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ferdige produktet blir akkurat som på din skjerm, da skjermer varierer i evne til å vise farger og oppløsning.

BEGRENSET TILGANG

Bilder og annen informasjon som legges inn på Unicef-fotokort vil beskyttes mot ekstern tilgang. For å få tilgang, må du bruke ditt personlige brukernavn og passord.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker kun personlig informasjon som beskrevet under “Personopplysninger” på denne nettsiden. Vi vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger.

AGENTER

Vi benytter enkelte andre personer og bedrifter for å gjennomføre visse oppgaver på våre vegne. Dette kan for eksempel være prosessering av kredittkortbetaling, kundeservice, pakking, forsendelse, dataanalyse, mv. Disse personer og bedrifter vil få tilgang til informasjon i den grad det er nødvendig for å kunne gjennomføre deres oppgaver. De vil ikke ha anledning til å lagre, dele, eller bruke informasjon som du har gitt UNICEF til noe annet formål.

COOKIES

Som de aller fleste andre nettsteder, benytter Unicef-fotokort seg av “cookies” for å gjøre tjenesten best mulig. Du kan gjøre enkelte tilpasninger i din nettleser som begrenser cookies. Merk at dette kan medføre at enkelte deler av innholdet ikke blir tilgjengelig, eller at brukeropplevelsen blir noe dårligere.

BRUK AV INNHOLD PÅ UNICEF-FOTOKORT.NO

UNICEF kan, på et hvilket som helst tidspunkt, og uten foregående varsel, gjøre endringer i innholdet på Unicef-fotokort. Alle designelementer som har blitt laget ved bruk av nettstedets designverktøy, kan bli gjort tilgjengelig for andre brukere i framtiden.

Du kan ikke bruke innholdet på Unicef-fotokort.no til noe annet enn å lage og bestille et eller flere av produktene som tilbys. Det gis ikke anledning til å laste ned, kopiere, eller på annen måte benytte innholdet på Unicef-fotokort.no for annet formål enn kjøp av kort.

ENDRINGER AV BETINGELSER OG SLETTING AV KONTO

Vi forbeholder retten til å kunne endre disse betingelser, ved å endre seksjonen
KJØPSBETINGELSER på dette nettstedet.

Vi forbeholder retten til å kunne avslå eller avslutte et kundeforhold på et hvilket som helst tidspunkt.

Som bruker av tjenesten aksepterer du at UNICEF på et hvilket som helst tidspunkt, og uten foregående varsel eller godkjenning, har anledning til å kunne slette din konto med all tilknyttet informasjon, inkludert personopplysninger, bilder, data, tekst, og transaksjonshistorikk.

BETALING

På vegne av UNCIEF Norge er Source Logistic, eller av dem godkjent betalingsformidler, mottaker av betaling for orden.

Du kan benytte kredittkort (Visa og Mastercard), Visa bankkort, eller PayPal når du plasserer en ordre. Ordrens totalverdi (inkludert portokostnader) vil bli belastet på ordretidspunktet.

Prisen for produktet et den pris som er gjeldende på ordretidspunktet.

Du bekrefter at all informasjon du oppgir i forbindelse med betaling av ordren er korrekt; at du råder over det kredittkort, bankkort eller PayPal konto som oppgis, og at det er tilstrekkelig dekning på konto for å betale for hele ordreverdien. Vi forbeholder retten til å få forhåndsgodkjenning for ordren av kredittkortleverandør før vi aksepterer ordren.

LEVERING

Vi søker å levere ordre fra lager innen 5 arbeidsdager. Så snart ordren er trykket vil den sendes med vanlig post, med mindre annet er avtalt.

Ved flere ordre, kan vi ikke garantere at disse blir sendt sammen i en pakke, men vi vil gjøre vårt beste for å tilse at ordren kommer fram på kortest mulig tid og til lavest mulig kostnad.

EIERSKAP OG ANSVAR

Du aksepterer at eierskap og ansvar for ordren overdras til mottaker ved leveranse til distribusjonspartner (normalt Posten).

ANTALL

Du aksepterer inntil 5% avvik på antall mellom det som ble bestilt og det som ble levert, og du kan ikke kreve kompensasjon for avvik under 5%. UNICEF vil heller ikke kreve kompensasjon for antall som overstiger ordre.

OMLEVERING, RABATT ELLER REFUSJON SOM FØLGE AV FEIL ELLER MANGEL

Når ordren er plassert kan den ikke endres.

Dersom produktet vi leverer er feil eller skadet, eller dersom du mener produktet har en defekt som du vil kreve refusjon, rabatt eller omlevering for, må du kontakte oss så snart som mulig etter ordremottak, og senest innen 14 dager, via fotokort@unicef.no

Ta vare på originalemballasjen for eventuell retur av defekte varer. UNICEF forbeholder retten til å ta betalt for eventuell erstatningsvare dersom defekt vare ikke blir returnert innen 30 dager etter at avtale om omlevering er gjort.

BEGRENSET ANSVAR

Du aksepterer at UNICEF ikke har noe følgeansvar for feil, mangler, forsinkelse, eller lignende, som følge av bruk av tjenesten. Erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdi.

Tjenesten og nettstedet tilbys «as is» uten noen form for garantier eller løfter, utover det som uttrykkelig er beskrevet i denne seksjon.

Ved feil, mangler eller forsinkelser som skyldes forhold utenfor Unicef-fotokort.no deres partnere og underleverandørers kontroll, kan det ikke kreves erstatning.

JURIDISK INFORMASJON

UNICEF Norge (Org nr. 972 205 079) er lokalisert med forretningsadresse Rådhusgata 24, 0103 Oslo, Norge, og er underlagt norsk lovgivning. Skulle det oppstå en rettstvist skal gjeldende domstol være i Oslo.